De uitfasering van HKF’s

0
uitfaseren

Door de nieuwe quotaregeling en het uitfaseren is de transitie naar koudemiddelen met een lage GWP-waarde in volle gang. Maar wat houdt uitfaseren eigenlijk in? Uitfaseren staat simpelweg voor het langzaam stoppen met de levering van een product of dienst. Uitfaseren begint veelal met het staken van het actief promoten van een koudemiddel. Voorraden die nog aanwezig zijn worden zo snel mogelijk weggewerkt. Op het moment dat de verkoop van de koudemiddelen volledig gestaakt wordt, is het product volledig van de markt verdwenen. Daarop kunnen gebruikers verschillende keuzes maken, zo kunnen zij kiezen voor CO2, een HFO, ammoniak of foorgaan met een HFK. Al deze koudemiddelen hebben hun eigen voordelen en nadelen, dit vraagt voor een goed advies. Een gasspecialist kan je voorzien van de juiste informatie.

Gevolgen van uitfasering van koudemiddelen

Het uitfaseren van koudemiddelen heeft natuurlijk gevolgen. Het uitfaseren hiervan betekent namelijk dat er op korte termijn een verbod komt op het bijvullen of vullen van koelinstallaties met deze synthetische koudemiddelen met een GWP groter dan 2500. Het doel is om deze HKF’s in 202 helemaal te verbieden. De volgende veranderingen zullen worden doorgevoerd:
• Om te beginnen komt er een beperking op de productie van synthetische koudemiddelen.
• Vanaf begin 2020 is het alleen nog maar toegestaan om R404A en R507 installaties te vullen met gerecyclede koudemiddelen.
• Vanaf begin 2030 is het helemaal verboden om de installaties R404A en R507 bij te vullen.

Wat zijn HFK’s precies?

We hebben het net de hele tijd over HFK’s gehad. Maar wat zijn dat eigenlijk? HFK’s zijn fluorkoolwaterstoffen. De HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de hedendaagse klimaatsveranderingen. Het uitfaseren van deze koudemiddelen kunnen bij sommige ondernemers voor problemen zorgen. Een gasspecialist kan je precies vertellen waar het in de toekomst naartoe gaat met deze koudemiddelen. Deze gasspecialisten kunnen jou de beste oplossing in huid bieden voor de uitfasering van koudemiddelen in de vorm van HFO’s en natuurlijke koudemiddelen.