De behandeling van jeugdzaken vergt specialisatie

0

Het jeugdrecht omvat het jeugdstrafrecht, ondertoezichtstellingen, uit huis plaatsingen en gezags- & omgangskwesties. Al deze zaken kenmerken zich door de grote inbreuk die zij kunnen maken in het gezinsleven. Het is dus belangrijk dat er met een gespecialiseerde kennis naar de zaak gekeken wordt. Hier kan een advocaat in Hoorn jou zeker bij helpen. Deze advocaat is gespecialiseerd in het jeugdrecht, het personen- en familierecht. Deze advocaat weet dus als geen ander hoe moeilijk de gebeurtenissen kunnen zijn en zal zo handelen dat beide partijen blij zullen zijn met de uitkomst van de zaak.

Hoe zit jeugdrecht in elkaar?

Op het moment dat een minderjarige ernstige opvoedings- of opgroeiproblemen heeft die zijn/haar ontwikkeling naar de volwassenheid belemmeren kan op verzoek van Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling worden uitgesproken door de kinderrechter. Dit houdt dus in dat een gezinsvoogd toeziet op de opvoeding en de ontwikkeling van de minderjarige. Dit proces beslaat een geldigheid van een jaar. De gezinsvoogd kan dit elk jaar weer verlengen tot dat de minderjarige de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. In enkele gevallen ontstaat er een crisissituatie of is een behandeling nodig die niet vanuit de thuissituatie kan worden gegeven. In dit geval kan dan worden verzocht om de minderjarige uit huis te plaatsen. Ook dan wordt er gebruik gemaakt van het jeugdrecht.

Schakel een gespecialiseerde advocaat uit Hoorn in!

Herken je een van de bovengenoemde situaties? Dan is het verstandig om een advocaat in Hoorn in de arm te slaan. De behandeling van jeugdzaken vergt immers een aparte specialisatie. Niets is natuurlijk zo belangrijk als het welzijn van een minderjarige. De advocaat in Hoorn is gespecialiseerd in jeugdrecht. Hij is in staat om zorgvuldig de balans te vinden tussen het belang van het kind en de pedagogische doeleinden.