Het niet nakomen van verbintenis bij een overeenkomst

0
advocaten-hoorn

Een veel voorkomend probleem bij overeenkomsten

Als eigenaar van een onderneming krijg je veel te maken met het sluiten van overeenkomsten. Als er een overeenkomst of ook wel een contract wordt gesloten, dan vloeit hier een plicht uit om iets te doen. Als je bijvoorbeeld een product verkoopt, dan ben jij verplicht om deze te leveren. Anderzijds is de kopende partij verplicht om de koopsom te betalen. De verplichting om iets te doen, wordt verbintenis genoemd. Soms gaat de verbinden niet helemaal goed. Dan weigert de ene partij om zijn/haar verbintenis na te komen. Dit kan veel financiële schade opleveren. Om degene die de verbintenis niet naleeft goed aan te pakken, is het belangrijk om de advocaten in Hoorn in te schakelen. Deze advocaten hebben veel verstand en ervaring met contractenrecht en kunnen jou dus al geen ander bijstaan bij dit juridische probleem.

Wat is contractenrecht eigenlijk?

We hebben het net al even over contractenrecht gehad, maar wat is dit eigenlijk? Contractenrecht regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen en waaraan voldaan moet worden van een geldige overeenkomst te spreken. Tevens regelt het wat er gebeurt als een overeenkomst niet goed wordt nageleefd. Denk hierbij aan het bovengenoemde voorbeeld dat een partij de verbintenis niet nakomt. Naast deze voorbeelden regelt contractenrecht ook of het product wel aan de verwachtingen voldoet of dat het product een gebrek heeft. Het contractenrecht ken vele verschillende overeenkomsten: huurovereenkomsten, koopovereenkomsten, ruilovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en nog een aantal andere overeenkomsten. Contractenrecht is dus een zeer groot rechtsgebied. Daarom is zijn gespecialiseerde advocaten uit Hoorn geen overbodige luxe.

Een gespecialiseerde advocaat die je bijstaan in het procederen

Juridische conflicten ontstaan meestal na enige tijd. Op het moment dat je een verbintenis met een andere partij aangaat, zijn de verhoudingen tussen beide partijen goed en verwacht je niet dat de overeenkomst problemen zal opleveren. Kom je er onderling niet goed uit? Dan kunnen de advocaten in Hoorn je als geen ander bijstaan.