Hoe bescherm je je intellectueel eigendom?

0
merk registreren

IE is de afkorting voor Intellectueel Eigendom. Dit is een verzamelnaam voor een aantal verschillende rechten dat is vastgelegd in nationale maar ook internationale wetten. Onder deze eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Dit klinkt erg ingewikkeld, maar in Jip en Janneke taal houdt het in dat het intellectueel eigendomsrecht een verzamelnaam is voor allerlei verschillende rechten die betrekking hebben op het beschermen van eigendommen die door jouzelf zijn gemaakt. Het intellectueel eigendom heeft ook een hoofdkwartier. Deze is gevestigd in Geneve, hier vind je de wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom.

De verschillende rechtsgebiedenintellectueel-eigendom-beschermen

Zoals net al werd verteld, is het intellectueel eigendomsrecht een verzamelnaam voor allerlei verschillende rechten met betrekking op het beschermen van eigendommen. De wetten die hieronder vallen zijn: het auteursrecht, het databankenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het handelsnamenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het geleidersrecht, de naburige rechten en het kwekersrecht. Daarnaast is er ook nog een tweetal aanverwante rechtsgebieden. Dit zijn: het domeinnaamrecht en het handelsgeheim.
Al deze rechten zijn onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht. Het is hee belangrijk dat je intellectueel eigendom beschermen serieus neemt. Wanneer je dit niet doen kan je een conflict oplopen, en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Toch een conflict opgelopen?

Is het helaas toch raak en heb je een conflict opgelopen met betrekking tot het schenden van het intellectueel eigendomsrecht? Zorg dan dat je een gespecialiseerde advocaat in de armen slaat. Hij of zij kan je het beste adviseren over de stappen die gezet moeten worden om het enigszins weer recht te zetten. Wanneer je lukraak een advocaat hiervoor inschakelt, kan het heel goed zo zijn dat deze advocaat niet genoeg op de hoogte is van dit recht en je niet optimaal kan helpen. En dat zou natuurlijk zonde zijn.