Besteedt het marketingplan uit aan een online marketingbureau

0

Wanneer je een marketingstrategie wilt gaan ontwikkelen, kan een marketingplan hierbij goed van pas komen. Dit is namelijk een plan dat beschrijft hoe je inspeelt op de markt met als doel om zo veel mogelijk te verkopen. Hierbij is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van de interne omgeving en externe omgeving van het bedrijf. Zo kun je ook gaan inspelen op veranderingen. De inhoud van een marketingplan bestaat voornamelijk uit informatie die betrekking heeft op het inspelen van de markt. Er komen in een marketingplan verschillende onderdelen aan bod. Om een goed marketingplan te kunnen schrijven, is het natuurlijk belangrijk dat je weet uit welke onderdelen een marketingplan allemaal bestaat. Welke onderdelen dit precies zijn verschild per onderneming. Niet iedereen hecht even veel waarde aan elk onderdeel, en ook niet elk onderdeel is bij elk bedrijf van toepassing.

Waar bestaat een marketingplan uit?

De inhoud van een marketingplan bestaat uit dus uit verschillende onderdelen. Zo komen onder andere de SWOT analyse, de doelstellingen, de doelgroep, de strategie, het budget en de instrumenten aan bod. De SWOT analyse staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats. Oftewel: sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen. Hierbij kijk je naar intern (sterke en zwakke punten) en extern (kansen en bedreigingen). Een ander onderdeel van het marketingplan is het stellen van doelen. Deze doelen moeten SMART geformuleerd worden. Dit staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Een ander onderdeel van het marketingplan is het budget. Wat is precies het budget wat je besteden hebt? En hoe kom je uit op een passend budget? Daar zijn een aantal verschillende methodes voor, namelijk: de omzetpercentagemethode, de sluitpostmethode, de pariteitenmethode en de taakstellende methode. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een vast percentage van de omzet als budget te nemen, maar je kunt ook kijken naar het budget van de concurrentie.