Advocaat in Hoorn helpt bij bestuursrecht

0
advocaat-hoorn

Het bestuursrecht is een recht over het handelen van het openbaar bestuur in relatie tot rechtspersonen. De verhouding tussen de burger en de overheid wordt geregeld door het bestuursrecht. In het bestuursrecht zijn bepalingen opgenomen waaraan het bestuur zich moet houden, ook al zijn regels opgenomen die rechtsbescherming bieden boor burgers tegen genomen besluiten van het bestuur. Wanneer je in aanraking komt dan is het verstandig om samen te werken met een goede advocaat die je de enige uitleg en steun kan bieden. Een advocaat in Hoorn is dan precies de advocaat die dit biedt. Deze advocaat behartigt al jouw belangen, in een gerechtelijke zin, maar natuurlijk ook in adviserende zin.

Wat zijn de verschillende functies van bestuursrecht?

Het bestuursrecht heeft een instrumentele- en een waarborg functie. Met een instrumentele functie wordt bedoeld dat de overheid bestuursbevoegdheden inzet als een instrument om de samenleving mee te besturen. Met de waarborgfunctie wordt bedoeld dat het waarborg biedt voor burgers en bedrijven tegen het handelen van de overheid. Op grond van het bestuursrecht moet de overheid zich te houden aan de geschreven en de ongeschreven rechtsnormen. Deze rechtsnormen bieden daarbij ook bescherming tegen besluiten van de overheid.

advocaat-hoorn